Advies

Het invoeren van uurroosterplanning gebeurt meestal met het ook op een betere en efficiënte organisatie zoals men kan zien op onze pagina “Waarom PlanExpert”. Maar daar gaat dikwijls heel wat (re)organisatie aan vooraf. In sommige instellingen is er een wildgroei van shifts of een overvloed aan personeelswensen die men toch enigszins wil indijken. Of men wil bepaalde sociale regels beter gaan toepassen.

U kunt bij Time Manage ook terecht voor dit soort vragen rond organisatorische aanpassingen en communicatie met de medewerkers.

Welke hulp kunt u van Time Manage verwachten ?

Preliminaire fase : audit van uw doelstellingen :

 • Wat zoekt u te bereiken door de invoer van het systeem ?
 • Wat zijn uw prioriteiten ?
 • Welke competenties hebt u in huis om het project tot een goed einde te brengen ?
 • Hoe zit het met de beschikbare tijd ?
 • Wat zijn uw financiële middelen ?

Implementatiefase : projectopvolging

 • Opstellen van een planning
 • Bewaken van de timing
 • Voortgangsrapportage
 • Opvolgings- en coördinatievergaderingen
 • Maken van een procedureboek voor de applicatiebeheerder
 • Maken van een procedureboek voor de systeembeheerder
 • Voorlichting van de eindgebruiker